HAQ GOSTAR

لایحه دفاعیه کلاهبرداری

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

14,871 نمایش
لایحه دفاعیه کلاهبرداری - bill of defense4 180x180
لایحه دفاعیه کلاهبرداری

لایحه دفاعیه در پرونده کلاهبرداری

در متن ذیل یک نمونه لایحه دفاعیه کلاهبرداری با توضیح و شرح مختصر از پرونده برای شما مخاطبین محترم درج شده است که پرونده آن در اختیار وکیل متخصص کیفری مؤسسه ما قرار گرفته و ایشان با اعلام وکالت در پرونده، حکم برائت موکل را از بزه کلاهبرداری از دادگاه تجدیدنظر اخذ نموده است.

نمونه لایحه دفاعیه کلاهبرداری

یکی از دعاوی که ممکن است از سوی اشخاص تقدیم دادسرای محل وقوع جرم جهت انجام فرآیند شکایت کیفری گردد،کلاهبرداری بوده که انواع و روش های ارتکاب مختلفی برحسب هر پرونده دارد.

در متن ذیل، نمونه لایحه دفاعیه کلاهبرداری که توسط وکیل متخصص کیفری در مشهد مؤسسه حقوقی حق گستر که در مقام اعتراض به دادنامه بدوی صادره علیه موکل صادر شده بود درج می گردد که با مراجعه موکل به مؤسسه و تنظیم قرارداد وکالت و با اعلام وکالت وکیل متخصص کیفری در مشهد مؤسسه ما و با لایحه دفاعیه کلاهبرداری که ایشان تنظیم نمودند و دفاع کامل در جلسه رسیدگی، حکم برائت موکل در اتهام کلاهبرداری صادر شده است که در راستای آشنایی شما مخاطبین محترم و همچنین کارآموزان وکالت که در ابتدای کار خود هستند از نمونه لوایح دفاعیه و همچنین نمونه پرونده کیفری که می تواند در دفاع در پرونده های مختلف برای هر شخص اعم از شاکی و متهم کاربرد فراوانی داشته باشد، لایحه وکیل متخصص کیفری در مشهد تحت عنوان لایحه دفاعیه کلاهبرداری درج شده است.

شرح مختصر پرونده کلاهبرداری

پرونده ای که وکیل متخصص کیفری مؤسسه ما در آن اعلام وکالت نموده و ضمن دفاع از حقوق موکل، لایحه دفاعیه آن را تنظیم نموده است بدین شرح است که؛ شاکی به عابر بانک مراجعه و بعد از برداشت مبلغی از کارت، به دلیل مشغله فکری، کارت بانکی خود را در عابر بانک جا گذاشته و از محل خارج می گردد و در همین حین، متهم به عابر بانک مراجعه نموده و اقدام به انتقال بخشی از مبلغ موجود در کارت به حساب دیگری و همچنین برداشت مبلغی به صورت نقدی، محل را ترک می نماید که در نهایت شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و با توجه به اینکه پول به حساب موکل ما واریز شده است، موکل طرف دعوا قرار گرفته و حکم بدوی به محکومیت ایشان صادر می گردد و با اعلام وکالت وکیل متخصص کیفری مؤسسه ما، در دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی نقض و حکم به برائت موکل صادر می گردد.

موضوع: لایحه دفاعیه کلاهبرداری

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی

با سلام و احترام

موضوع: لایحه دفاعیه

احتراماً توکیلاً در خصوص تجدیدنظرخواهی صورت گرفته از دادنامه بدوی در پرونده به کلاسه … مطروحه در شعبه … کیفری دو مشهد، که به موجب آن به دلیل اینکه مبلغ … تومان به حساب موکل واریز شده است، و با توجه به استعلام واصله از بانک که حساب مزبور متعلق به موکل بوده است، کیفرخواست صادر و متعاقب آن دادگاه محترم در مرحله بدوی اقدام به صدور رأی به محکومیت ۲ سال حبس تعزیری موکل به دلیل عدم حضور ایشان نموده است، ضمن تجدیدنظرخواهی انجام شده به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

۱– همانطور که خود مستحضر هستید بر مبنای سنت و اخبار روایی مرسله امامیه، «تدرأ الحدود باشبهات» موجد قاعده ای تحت عنوان قاعده «درأ» در قواعد فقه جزائی شده است و مبیّن آن می­باشد که؛ هرگاه وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی، محل تردید و مشکوک باشد به موجب این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست. که این قاعده در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت قید گردیده است و بر بنای آن نمی توان وقوع جرم یا برخی شرایط آن را صرفاً با تردید و شبهه تا زمانی که دلیل محکمی بر وقوع بزه یافت نشود اثبات نمود. در پرونده مزبور نیز هیچ مدرکی دال بر ارتکاب بزه از سوی موکل وجود ندارد و به صرف اینکه مبلغ … تومان مورد ادعای شاکی محترم به حساب موکل واریز شده است، نمی­توان ایشان را بر مبنای کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجرم دانسته و مشمول مجازات دانست!

۲– همانطور که خود مستحضر هستید برای تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مرتکب باید به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی همچون واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال برای خود یا دیگری تحصیل نماید.

حال در پرونده مزبور چه اقدامی از سوی موکل اتفاق افتاده است؟ آیا موکل اقدام به انجام اعمال موضوع این ماده شده است؟ آیا مدرکی وجود دارد که بتوان اثبات نمود شخصی که پول به حساب موکل واریز نموده است، همان موکل بوده و چنین اعمال مادی موضوع این ماده را مرتکب شده است؟

شاکی مدعی شده است که کارت خود را در عابربانک جا گذاشته و متوجه شده شخصی ناشناس … تومان را به حساب موکل واریز نموده است و آیا شخص مزبور اقدام متقلبانه ای مطابق با اعمال مندرج در این ماده به کار برده است تا بتوان تحت این عنوان قابل مجازات باشد؟ چراکه احتمال دارد شخص مورد ادعای شاکی محترم بعد از ایشان به عابر بانک مراجعه نموده و به دلیل عدم خروج کارت از عابربانک، مبلغ مزبور را به حساب موکل منتقل نموده باشد و بر همین اساس حتی شخص مزبور هیچ یک از اعمال مندرج در این ماده را مرتکب نشده باشد.

۳– امروزه با پیشرفت تکنولوژی تقریباً هرشخصی علم و اطلاع دارد که اگر به هر نحو به طور غیرقانونی و غیرمجاز از کارت دیگری مبلغی به حساب خود واریز نماید به دلیل اینکه اطلاعات حساب بانکی قابل استعلام بوده و هویت او فاش خواهد شد بعید است که در فرض قرار گرفتن در شرایطی همچون شرایط موجود در این پرونده، مبالغ را به کارت خود واریز نماید!

از طرفی از آنجا که موکل دارای شغل آزاد (فروشنده) می باشد، ممکن است یکی از بدهکاران موکل، این مبلغ را به حساب ایشان واریز نموده باشد چراکه اگر به هر نحو موکل یا هر شخص دیگری مرتکب این امر می گردید، بدون شک مبالغ را به حساب خود واریز نمی نمود.

۴– با توجه به تعاریفی که از جرائم موجود در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است، آیا امکان دارد بدون هیچ گونه مدرکی و با توجه به اینکه صرفاً شماره حساب متعلق به شخص می­باشد، آن را به جرم مورد نظر تعزیر نمود؟ اگر قائل به پذیرش این نظریه باشیم پس عنصر مادی و معنوی جرائم چه جایگاهی پیدا می­کند؟ چراکه حتی در اغلب جرائم با زایل شدن عنصر معنوی، مجرم تبرئه می­گردد؛ پس چطور ممکن است شخصی که نه عنصر مادی و نه عنصر معنوی جرم در خصوص او محقق نگردیده و تماماً ارتکاب جرم از سوی او دچار ابهام و تردید بوده، مجازات نمود.

آیا اینگونه نیست که وقتی دسترسی به متهم اصلی میسّر نگردیده است با توجه به تنها دلیل آن هم پولی که به حساب موکل واریز شده است اقدام به صدور حکم به محکومیت موکل صادر گردیده است؟ پس با این تصمیم اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی و حاکمیت اصل برائت و همچنین قاعده درأ در قانون مجازات ما چه جایگاهی دارد؟

۵– از طرفی عکسی که از متهم در صفحه … پرونده از طریق دستگاه عابربانک گرفته شده است بسیار نامفهوم است و به هیچ وجه هویت وی مشخص نیست بر همین اساس و با توجه به آنچه که در تصویر مشخص است، موکل در هر زمان که آن مقام محترم قضایی صلاح بداند حاضر است در شعبه حاضر و تصویر ایشان با عکس مزبور مطابقت داده شود تا مشخص شود که تفاوت در تصویر اشخاص وجود دارد.

در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر، از آن مقام محترم قضایی بدواً تقاضای تعیین وقت رسیدگی در راستای استماع اظهارات طرفین و سپس با بررسی مدارک موجود در پرونده تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور حکم مبنی بر برائت موکل از بزه کلاهبرداری مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

وکیل متخصص کیفری در مشهد

امیدواریم از لایحه فوق الذکر مبنی بر لایحه دفاعیه کلاهبرداری، استفاده کامل را برده باشید و در نهایت اگر پرونده کیفری از سوی شما مطرح شده و یا علیه شما شکایت کیفری صورت گرفته است، می توانید با مشاوره با وکیل متخصص کیفری در مشهد مؤسسه ما، موضوع را در میان گذاشته و در نهایت با تنظیم لایحه دفاعیه یا سپردن پرونده به ایشان، بهترین نتیجه ممکن را کسب نمائید. لذا برای انعقاد وکالت یا مشاوره حضوری و تلفنی و یا جهت تنظیم لایحه دفاعیه با بهترین وکیل کیفری در مشهد با ما تماس بگیرید.
کلمات کلیدی: لایحه دفاعیه کلاهبرداری – کلاهبرداری رایانه ای – حساب بانکی – مجازات – وکیل متخصص کیفری در مشهد
 • insert_comment تاکنون 9 دیدگاه ارسال شده است.
 • شما هم دیدگاه خود را ارسال نمایید.
 1. احمد

  سلام.با یک دلال شرکتی کار میکردم ۴سال پیشش چک داشتم که چک ها از خانمم بود مبلغ بدهی من ۲۳تومن بود.باهم قرار گذاشتیم که دوباره به من جنس بدهد وچک های برگشتی راهم بدهد تا رفع اثر کنم وبعداز ان چک جدید بدهم بابت حساب جدید وقبل بخاطر همین ۲۰۰تومن سفته بهش بابت ضمانت دادم ولی ووقتی سفته ها به دستش رسید نه جنسی داد نه چکی .حالا بخاطر ۲۳تومن ۲۰۰تومن سفته دارد که هم من وهم خانمم که چک ها به نامش هستن سفته را امضا وانگشت زده ایم حالا چطور برای جلوگیری از سفته اقدام کنم لطفا کمکم کنید..ممنونم

  • haqgostar

   با سلام آیا قرارداد مکتوبی برای تحویل سفته ها دارید؟ آیا شاهدی برای این امر دارید؟ اگر قرارداد مکتوب داشته یا شاهدی مبنی بر سپردن این چک و سفته به عنوان امانت دارید باید ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه به ایشان مطالبه لاشه چک و سفته را نمائید و در صورت عودت ندادن می توانید شکایت خیانت در امانت مطرح نمائید.

 2. سعید

  باسلام.مشابه این موضوع برای بنده اتفاق افتاده است با این تفاوت که بنده موبایلی را فروخته و شخص خریدار که ناشناس بود و از طریق آگهی دیوار به منزل بنده مراجعه نموده بود مبالغ را از طریق موبایل بانک برای بنده واریز نمود. حال سه نفر از اقصی نقاط کشور از اینجانب شاکی و‌کیفر خواست علیه بنده صادر شده و بنده را متهم کرده ان که از حسابشان پول برداشت و به حساب اینجانب واریز شده است.به نظرتان چه کنم؟

  • haqgostar

   با سلام با توجه به محتوای پرونده شما پیشنهاد می گردد حداقل به صورت تلفنی با وکیل متخصص امور کیفری ما مشورت نمائید تا دفاع مناسبی برای شما صورت گیرد.

 3. معی‌ن

  سلام خسته نباشید

 4. پروانه

  با سلام
  بنده در طیدو روز خرید سیسمونی کردم وهرچقدر با موبایل جابجا کردم لچبا توجه کسر شدن از حساب پول برگشت خورده بحساب از همه فروشنها رضایت بی قید و شرط گرفته و در دوزنده دمیقچفریرمه شکایت کرده بودن ثبت کردن . دادیار به بنده اتهام کلاهبرداری و جعل رایانه دادند اما با وجود رضایت همه شکایت قسمت کلاهبرداری رو موقوفی و جعل رایانه را کیفر خواست صادر کرده لطفا بنده راهنمایی کنید تا بتوانم لایحه ای تنظیم کنم که کلاهبرداری توسطجعل رایانه حکم جداگانه داده نمیشود

  • haqgostar

   با سلام، با تماس با خط مندرج در سایت و ارسال مدارک و اخذ مشاوره، می توانید نسبت به تنظیم یک لایحه دقیق از سوی وکیل متخصص ما اطمینان حاصل نمائید، ولیکن باید قبل از هرچیز، تصویر تمامی مدارک مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهید.

 5. پرو حقیقت

  با سلام
  بنده در طی چند روز خرید سیسمونی کردم وهرچقدر با موبایل جابجا کردم لچبا توجه کسر شدن از حساب پول برگشت خورده بحساب از همه فروشنها رضایت بی قید و شرط گرفته و در دوزنده دمیقچفریرمه شکایت کرده بودن ثبت کردن . دادیار به بنده اتهام کلاهبرداری و جعل رایانه دادند اما با وجود رضایت همه شکایت قسمت کلاهبرداری رو موقوفی و جعل رایانه را کیفر خواست صادر کرده لطفا بنده راهنمایی کنید تا بتوانم لایحه ای تنظیم کنم که کلاهبرداری توسطجعل رایانه حکم جداگانه داده نمیشود

  • haqgostar

   با سلام، با تماس با خط مندرج در سایت و ارسال مدارک و اخذ مشاوره، می توانید نسبت به تنظیم یک لایحه دقیق از سوی وکیل متخصص ما اطمینان حاصل نمائید، ولیکن باید قبل از هرچیز، تصویر تمامی مدارک مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهید.

assignment_ind mail phone_in_talk