HAQ GOSTAR

نمونه لایحه دفاعیه نفقه معوقه

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

10,799 نمایش
نمونه لایحه دفاعیه نفقه معوقه - bill of defense4 180x180
نمونه لایحه دفاعیه نفقه معوقه

نمونه لایحه دفاعیه نفقه معوقه

یکی از دعاوی که همواره دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف مطرح می گردد دعوای نفقه اعم از نفقع معوقه و نفقه جاریه می باشد در متن ذیل وکیل متخصص ما در امور خانواده نمونه لایحه دفاعیه در پرونده نفقه معوقه که در دادنامه بدوی حکم به نفع زن صادر و شوهر تجدیدینظرخواهی نموده است به عنوان وکیل زن تنظیم و برای شما مخاطبین محترم قرار داده است:

احتراماً اینجانب وکیل تجدیدنظرخوانده، در پاسخ به تجدیدنظرخواهی صورت گرفته از سوی خوانده محترم بدوی به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

الف- ایراد شکلی

همانطور که خود مستحضر هستید مطابق ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم نماید و مطابق تبصره ۲ این ماده، در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می­شود. لذا با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی ایشان در مهلت مقرر علی­رغم ابلاغ به ایشان رفع نقص صورت نگرفته است و از طرفی عذری که ایشان بیان نموده از معاذیر قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون نیست لذا از آن مقام محترم قضایی تقاضا مبنی بر رد اعتراض ایشان مورد استدعاست.

ب- دفاع ماهوی

اولاً؛ اظهارات مورد ادعای ایشان به هیچ وجه مورد تأیید موکله نمی­باشد و ایشان هیچ مبلغی بابت نفقه معوقه پرداخت ننموده اند و در صورت پرداخت ایشان می بایست رسید پرداخت را ارائه می­نمودند که به دلیل عدم وجود هرگونه رسید به صرف ادعا بسنده نموده است چراکه تجدیدنظرخواه باید تمامی مدارک مثبت ادعای خود را ضمیمه دادخواست نماید ثانیاً؛ ایشان مدعی است که موکله باید در منزل مشترک زندگی نماید و حال سؤال این است مگر ایشان منزل مشترک تهیه نموده است؟ چراکه در زوجین در دوران عقد می­باشند و ایشان نه مجلس عروسی گرفته است و نه اقدام به تهیه منزل مشترک و اثاث البیت نموده است و موکله تاکنون نیز بنا بر مقتضای عرفی در دوران عقد از ایشان تمکین داشته و دارد و برای شروع زندگی مشترک مقدماتی لازم است و تا آنها فراهم نگردد امکان زندگی در زیر یک سقف میسر نمی باشد و ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به صراحت نفقه را به عهده شوهر دانسته و ماده ۱۱۰۸ نیز در صورتی زن را منع از دریافت نفقه می داند که تمامی مقدمات تمکین فراهم باشد و زن بدون مانع مشروع از تمکین امتناع نماید که در این پرونده به هیچ وجه چنین امری محقق نشده است و زوجین در دوران عقد بوده و در حد عرف از ایشان تمکین عام و خاص داشته است ثالثاً؛ ایشان که مدعی عدم تمکین موکله می­باشد تا کنون هیچ اقدامی در راستای اثبات ادعای خود شامل طرح و تقدیم دادخواست تمکین در دادگاه خانواده انجام نداده است و این اظهار ایشان نیز صرفاً ادعا و در راستای تضییع حق موکله می­باشد و همانطور که خود مستحضر هستید زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطه زوجیت را به دادگاه ارائه بدهد.

در نهایت با توجه به ایراد شکلی مطروحه در اعتراض ایشان و همچنین از آنجا که در ماهیت امر نیز رأی بدوی به نحو صحیح اصدار گردیده است از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور تصمیم شایسته مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk