HAQ GOSTAR

لایحه دفاعیه اثبات نکاح

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

6,447 نمایش
لایحه دفاعیه اثبات نکاح - bill of defense4 180x180
لایحه دفاعیه اثبات نکاح

لایحه دفاعیه اثبات نکاح

دعوای اثبات نکاح یکی از دعاوی ویژه مربوط به زوجین است و زمانی مطرح می شود که بعد از ثبت نکاح به صورت درج در سند عادی، زوج از تکلیف قانونی خود مبنی بر ثبت نکاح در دفاتر ازدواج به صورت رسمی امتناع می نماید و از همین حیث از آنجا که تا زمان ثبت نکاح به صورت رسمی، زن نمی تواند حقوق مالی ناشی از زوجیت خود را از دادگاه درخواست نماید، باید ابتدا نسبت به الزام زوج به ثبت نکاح دائم از طریق دادگاه خانواده نماید.

در متن ذیل یک نمونه لایحه دفاعیه ثبت نکاح دائم و الزام زوج به ثبت نکاح دائم در دفتر اسناد رسمی که توسط وکیل متخصص امور خانواده ما در وکالت از زوجه در پرونده مطروحه در دادگاه خانواده تنظیم شده است برای آشنایی هرچه بهتر شما مخاطبین محترم با نمونه لایحه دفاعیه وکیل متخصص و نحوه دفاع در این پرونده ها درج شده است.

لایحه دفاعیه وکیل متخصص در مشهد

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .. دادگاه خانواده مشهد

با سلام و احترام

موضوع: لایحه دفاعیه

احتراماً توکیلاً در خصوص پرونده به کلاسه … مطروحه در آن شعبه به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

همانطور که در دادخواست تقدیمی نیز بیان گردیده است، موکله به موجب سند عادی پیوست دادخواست در مورخ … به نکاح دائم خوانده محترم درآمده است و مهریه ایشان به میزان ۲۱۴ سکه بهار آزادی تعیین و به توافق زوجین رسیده است لازم به ذکر است که موکله و خوانده محترم تقریباً یک سال قبل از تاریخ عقد نکاح نیز روی یکدیگر شناخت داشته و به نوعی دوران نامزدی جهت شناخت بیشتر یکدیگر را سپری کرده تا اینکه در تاریخ مذکور نسبت به ثبت نکاح دائم اقدام می نمایند.

بعد از ثبت عادی نکاح، مقرر می گردد که خوانده محترم نسبت به حضور در دفاتر ازدواج جهت ثبت رسمی نکاح اقدام ورزد لیکن تاکنون ایشان از ثبت ازدواج دائم به انحاء مختلف امتناع ورزیده است، لذا با توجه به مدارک موجود در پرونده و وجود نکاح نامه عادی فی مابین طرفین و جاری شدن صیغه نکاح دائم به صورت صحیح و شرعی و قانونی به شرح ذیل تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.

۱-مستند به مواد ۱۰۶۲ و ۱۰۶۳ و۱۰۶۴ قانون مدنی از آنجا که صیغه نکاح دائم از سوی عاقدی که بالغ و عاقل  و قاصد جاری گردیده است و زوجین نیز هر دو اهلیت کامل جهت اجرای صیغه نکاح دائم را داشته اند لذا تمامی شرایط صحت نکاح مطابق شرع و قانون رعایت گردیده است.

۲-در راستای صحت ادعای موکله مبنی بر انعقاد عقد نکاح دائم، عاقدی که اقدام به جاری نمودن صیغه نکاح دائم نموده است و شهودی که شاهد این امر بوده اند تماماً به این امر شهادت داده که برگ استشهادیه آنها پیوست لایحه و تقدیم می گردد.

۳-همانطورکه خود مستحضر هستید به استناد ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، مرد مکلف به ثبت رسمی نکاح دائم می باشد و اگر به هر نحو زوج از انجام تکلیف قانونی خود امتناع ورزد، علاوه بر مجازات قانونی که از حیث جنبه کیفری برای او درنظر گرفته شده است، دادگاه از طریق الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم، اقدام به صدور حکم مقتضی می نماید.

۴-از طرفی همانطور که خود مستحضر هستید ثبت نکاح این مزیت را دارد که طرفین می توانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، و حتی حقوق فرزندان ناشی از این نکاح نیز بیشتر تأمین می گردد؛ زیرا زمانی که نکاح ثبت نشده باشد، هر کدام از طرفین می توانند از انجام تکالیف خود استنکاف نموده و حتی منکر وجود رابطه زوجیت یا ابوت گردند و این نشان می دهد که ثبت نکاح در اثبات وجود رابطه زوجیت بسیار موثر خواهد بود.

در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر و مدارک موجود در پرونده که جملگی دال بر وقوع عقد نکاح دائم با مهر معلوم فی مابین زوجین دارد، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مبنی بر ثبت واقعه نکاح دائم با مشخصات مورد توافق طرفین در سند عادی و الزام خوانده محترم به ثبت نکاح مزبور مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

کلمات کلیدی: لایحه دفاعیه – اثبات نکاح – ثبت نکاح – نکاح دائم – وکیل متخصص

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk