HAQ GOSTAR

نمونه دادخواست فسخ نکاح

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,707 نمایش
نمونه دادخواست فسخ نکاح - tanzim

نمونه دادخواست فسخ نکاح

زوجین در زمان ازدواج باید تمامی مواردی که این عیب ممکن است مؤثر در تصمیم گیری طرف مقابل باشد را بیان نماید حال اگر یکی از زوجین عیب ظاهری یا درونی داشته لیکن این امر را به طرف مقابل بیان ننماید حق فسخ نکاح برای شخصی که از این عیب آگاه نبوده فراهم می آورد.

در ذیل نمونه دادخواست فسخ نکاح از سوی زوج علیه زوجه به علت داشتن مشکل روانی زوجه و عدم اطلاع زوج از آن درج می گردد:

ریاست محترم دادگاه های خانواده …..

با سلام و احترام

احتراماً توکیلاً در خصوص دادخواست تقدیمی به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

موکل به موجب سند ازدواج شماره ….. در دفترخانه شماره …  مشهد در مورخ …… با خوانده محترم اقدام به انعقاد نکاح دائم با مهریه …..  سکه تمام بهار آزادی نموده­است. حال از آنجا که در زمان انعقاد عقد نکاح، خوانده محترم اعلام داشته که فاقد هرگونه بیماری بوده است لیکن پس از انعقاد نکاح مشخص گردید که ایشان بارها اقدام به خودکشی نموده است و دارای مشکل روانی بوده که این امر را از موکل مخفی نموده است که در نهایت با ارجاع ایشان به پزشک متخصص مشخص گردید که ایشان دچار مشکل روانی شدید در چندسال اخیر بوده و به همین دلیل نیز بارها دست به خودکشی زده است. حال از آنجا که خوانده محترم هیچ اطلاعی به موکل در خصوص بیماری روانی خود نداده است و موکل با شرط سالم بودن ایشان چه از لحاظ جسمی یا روحی با ایشان ازدواج نموده و در واقعیت امر نیز اگر موکل از این موضوع اطلاع می­داشت به هیچ وجه حاضر به ازدواج با ایشان نمی گردید و حال که مشخص گردیده است ایشان فاقد وصف مزبور می باشد از آن مقام محترم قضایی مستند به مواد ۱۱۲۸ و ۱۱۳۲ و با توجه به اینکه موکل تازه نسبت به بیماری ایشان اطلاع یافته است مستند به ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی اقدام به تقدیم دادخواست مبنی بر فسخ نکاح نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مبنی بر فسخ نکاح مورد استدعاست. از طرفی در راستای اثبات ادعای خود تقاضا دارد که خوانده محترم به پزشکی قانونی ارجاع گردد تا تاریخ دقیق شروع بیماری ایشان و همچنین شدت بیماری وی مشخص گردد.

با تشکر و احترام


  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk