HAQ GOSTAR

طلاق به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

2,102 نمایش
طلاق به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج - 635876037993731234 300x200

طلاق به علت ضرب و جرح

طلاق به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج

یکی دیگر از مواردی که می تواند موضوع دعوای طلاق قرار گیرد، پرخاشگری و اقدام به ضرب و جرح زوجه توسط زوج می باشد. متأسفانه در جامعه ما هنوز اشخاصی هستند که همسر خود را بارها مورد شکنجه و آزار و ضرب و جرح قرار می دهند که زن با توجه به وجود این شرایط و اثبات آن در محاکم خانواده، می تواند در صورت تمایل اقدام به ثبت دادخواست طلاق به علت ضرب و جرح از شوهر خود طلاق بگیرد.

مستند به بند ۴ از تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ضرب و جرح یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، به زن این حق را می دهد که بتواند با اثبات عسر و حرج خود نسبت به این امر، از طریق محاکم قضایی به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. اما ذکر چند نکته در برای استفاده از این مورد (طلاق به علت ضرب و جرح ) قبل از ثبت دادخواست الزامی است.

  • ایراد ضرب و جرح توسط زوج

آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که زن قبل از تقدیم دادخواست طلاق، باید در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر ایراد ضرب و جرح شوهرش اقدام نماید و در جهت اثبات ادعا می تواند با تقدیم شکایت کیفری مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی علیه شوهر خود شکایت کیفری مطرح نموده و سپس با مراجعه به پزشکی قانونی و مشخص شدن میزان صدمات وارده، در فرض محکومیت شوهر، دادنامه قطعی مزبور را نیز پیوست دادخواست طلاق خود نماید. و تنها از این طریق می توان اقدام به اثبات ضرب و جرح وارده و انتساب آن به شوهر نمود.

  • استمرار در رفتار زوج

یکی دیگر از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد این است که ضرب و جرح وارده یا هرگونه سوء استفاده ای که از سوی زوج انجام می شود باید به صورت مستمر باشد به عبارتی دیگر، این رفتار باید چندین بار اتفاق افتاده باشد تا موجبات عسر و حرج زوج فراهم گردد. لذا اگر شوهر صرفاً یک بار در طول دوران زناشویی اقدام به ضرب و جرح زوجه نماید، به سختی می توان این امر را ولو در فرض اثبات در محکمه، از دلایل مثبت ادعا برای صدور حکم طلاق از زوج نمود. البته آرایی وجود دارد که حتی با یک بار ضرب و جرح، با توجه به اینکه ضرب و جرح وارده به نحوی شدید بوده است که چندین ماه زوجه در بیمارستان به سر برده است، قضات محترم اقدام به صدور حکم به طلاق زوجه مستند به بند مزبور نموده اند.

  • قابل تحمل نبودن ضرب و جرح وارده توسط زوج

همانطور که در قسمت اخیر بند فوق اشاره گردید، صدمات وارده باید به نحوی باشد که از سوی زوجه قابل تحمل نباشد. لذا اگر علی رغم استمرار زوج به ایراد ضرب و جرح، صدمات وارده به نحوی باشد که با توجه به وضعیت زوجه شدید و غیرمتعارف نباشد، به سختی می توان نسبت به صدور حکم مستند به بند مزبور امیدوار بود.

در نهایت از آنجا که مطابق مقررات حقوقی ایران، طلاق حق مرد بوده و به درخواست ایشان امکان پذیر است مگر در موارد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا شروط ۱۲ گانه نکاح نامه که در این فروض باید زن تحقق یکی از موارد مزبور را در دادگاه به اثبات برساند تا بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد، پیشنهاد می گردد قبل از هرگونه اقدام قضایی، با وکلای متخصص ما در زمینه دعاوی تخصصی خانوادگی مشورت نمائید تا با بررسی مدارک شما به طور دقیق و تخصصی، وکلای ما بتوانند به بهترین نحو شما را راهنمایی نمایند و در صورت اعطاء وکالت در پرونده، بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد.

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk