HAQ GOSTAR

سوء پیشینه

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,277 نمایش
سوء پیشینه -  1
سوء پیشینه کیفری

سوء پیشینه کیفری

همواره اغلب اشخاصی که علیه آنها شکایت کیفری مطرح می گردد این نگرانی را دارند که آیا محکومیت صادره در دادنامه، برای آنها سوء پیشینه کیفری نیز ایجاد می نماید یا خیر؟! در بخش ذیل پیرو درخواست شما مخاطبین محترم، وکیل متخصص ما در امور کیفری به این سؤال پاسخ داده است:

چه محکومیت هایی در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد؟

همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوءِ ‌پیشینه درج نمی‌شود چراکه به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق (در ادامه این مقاله به این موارد اشاره می‌شود) مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لیکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی آن هم برای تعیین یا بازنگری درمجازات.

حال با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود در نتیجه صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده ولزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.

 محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند ومحکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز بدین شرح می‌باشد: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل متخصص کیفری مؤسسه مشاوره لازم را دریافت دارید.

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk