HAQ GOSTAR

دعاوی کارگر و کارفرما

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,922 نمایش
دعاوی کارگر و کارفرما - 143506 192 300x226

دعاوی کارگر و کارفرما

دعاوی کارگر و کارفرما (مطالبه حقوق و سایر مزایا)

در جامعه امروزی ایجاد اختلاف و دعاوی بین کارگر و کارفرما بیشتر ممکن است از سوی قشر کارگر جامعه ایجاد شود چراکه با توجه به شرایط بد اقتصادی جامعه، اغلب کارفرمایان در ممکن است در پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل مواجه شوند و از این حیث شخص کارگر جهت دریافت حقوق و مزایای خود اقدام به مطالبه آن از طریق مراجع صالح جهت رسیدگی به این نوع دعاوی نماید.

در این مقاله وکیل متخصص دعاوی اداره کارمؤسسه حق گستر سعی نموده است به مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما و همچنین نحوه مطالبه و تنظیم درخواست از سوی کارگر در جهت مطالبه حقوق و سایر مزایا از قبیل حق بیمه، حق مسکن و غیره بپردازد.

الف- مرجع صالح برای تقدیم درخواست

مرجع صالح برای تقدیم درخواست، اداره کار واقع در حوزه آن بخش یا شهرستان خواهد بود که موضوع دعاوی کارگر و کارفرما، ابتدا در هیأت بدوی اداره کار مورد رسیدگی قرار می­ گیرد و سپس اقدام به صدور رأی می نمایند و رأی مزبور در صورت اعتراض از سوی کارگر یا کارفرما به مرجع هیأت تجدیدنظر اداره کار ارجاع و رسیدگی خواهد شد و در فرض صدور رأی و اعتراض از سوی یکی از طرفین، موضوع به دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع خواهد شد.

ب- نحوه تنظیم درخواست

اصولاً درخواست مزبور در فرم چاپی که در اداره کار یا سایت های آن اداره وجود دارد از سوی شخص متقاضی (کارگر) دریافت و مشخصات خود و کارفرما در آن درج شده و در شرح خواسته خود باید میزان دقیق خواسته از قبیل حقوق معوقه درخواستی یا بیمه یا حق مسکن یا عیدی یا سایر موارد مورد تقاضای خود را درج نماید و سپس در شرح خواسته اقدام به توضیح مختصری از وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین خود و کارفرما را توضیح دهد و اگر به هر نحو مدرک یا قراردادی که نشان دهنده وجود رابطه کارگری و کارفرمایی باشد نیز ضمیمه درخواست مزبور نماید.

ج- نحوه رسیدگی در اداره کار و امور اجتماعی

نحوه رسیدگی در مرحله بدوی دعاوی کارگر و کارفرما، در اداره کار و رفاه امور اجتماعی با حضور ۳ نماینده شامل نماینده کارگر و نماینده کارفرما و نماینده دولت مورد رسیدگی قرار می­ گیرد و اظهارات و مدارک ارائه شده از سوی کارگر و کارفرما از سوی این اشخاص مورد بررسی قرار گرفته و سپس بعد از چند جلسه رسیدگی و مشخص شدن صحت و سقم موضوع، اقدام به انشاء رأی می نمایند. پس از ابلاغ رأی مزبور بدیهی است که هر یک از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته و موضوع به هیأت ۹ نفره در قالب هیأت تجدیدنظر شامل ۳ نفر به عنوان نماینده کارگر و ۳ نفر به عنوان نماینده کارفرما و ۳ نفر به عنوان نماینده دولت، ارسال و در آنجا موضوع بررسی خواهد شد که در نهایت ایشان نیز اقدام به صدور رأی نموده و رأی مزبور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

در نهایت پیشنهاد می گردد اگر قصد طرح دعوا به عنوان کارگر یا کارفرما علیه طرف مقابل دارید قبل از هر اقدامی با مشاوره با وکیل متخصص در دعاوی اداره کار، مشورت نمائید و مؤسسه ما مفتخر است با در اختیار داشتن وکلای متخصص شما را به بهترین نحو راهنمایی و ارشاد نماید.

کلمات کلیدی: دعاوی کارگر و کارفرما – اداره کار – وکیل – مطالبه حقوق – طرح بیمه

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk