HAQ GOSTAR

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,693 نمایش
نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند - tanzim
نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند

ریاست محترم دادگاه های خانواده …..

با سلام و احترام

احتراماً توکیلاً در خصوص دادخواست تقدیمی به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

موکله به موجب سند ازدواج شماره ….. صادره از دفتر ازدواج شماره …… از مورخ ….. با خوانده محترم نکاح دائم نموده است. حال از آنجا که حاصل این ازدواج دو فرزند مشترک به نام های ….. ۵ساله و …. ۱ ساله می باشد و با توجه به ترک منزل از سوی خوانده محترم فی الحال فرزندان مشترک ایشان با موکله زندگی می نماید و سرپرستی و نگه داری وی نیز با موکله می باشد و از آنجا که به استناد ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد به عهده پدر قرار داده شده است لیکن علی رغم گذشت مدتی بالغ بر یک ماه کماکان خوانده محترم از پرداخت نفقه به فرزندان مشترک امتناع می ورزد، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک برای هر کدام از قرار ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان (جمعاً ۱میلیون و پانصد هزار تومان برای هر دو فرزند) با توجه به میزان درآمد بالای پدر و متعاقب آن بالا بودن مخارج فرزندان از تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk