HAQ GOSTAR

حذف نام همسر از شناسنامه

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,171 نمایش
حذف نام همسر از شناسنامه - 635607934085293008
حذف نام همسر از شناسنامه


حذف نام همسر از شناسنامه

 بر اساس قانون مدنی، اگر زنی پس از عقد و قبل از نزدیکی از همسر خود جدا شود با اخذ گواهی بکارت از پزشکی قانونی و ارائه دادخواست به دادگاه، می‌تواند تقاضای حذف نام شوهر را از شناسنامه خود مطرح کند.  در خصوص مردی که خواهان حذف نام همسر اول از شناسنامه باشد، اگر دادگاه در ضمن رأی به طلاق، غیرمدخوله بودن زن را اعلام کرده باشد، مرد می‌تواند با ارائه گواهی دادگاه، نام همسر اول را از شناسنامه خود پاک کند؛ اما اگر زن غیرمدخوله نباشد، در این‌صورت، حذف نام همسر از شناسنامه، ممکن نیست.

اگر زن باکره نباشد و از همسر اول خود جدا شده باشد، تا قبل از ازدواج دوم، نام همسر اول در شناسنامه وی باقی خواهد ماند و تنها پس از ازدواج دوم می‌تواند تقاضای حذف نام همسر اول را از شناسنامه خود به ثبت احوال ارائه کند. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام همسر در شناسنامه فرد است، بنابراین به‌صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان از این ماده قانونی استفاده کرد.

البته باید توجه داشت که اطلاعات ازدواج و طلاق هر فردی با هر تعداد که باشد در سامانه سازمان ثبت احوال موجود است و حتی با حذف آن از شناسنامه نیز از این سامانه پاک نخواهد شد.

اگر به هر نحو در موضوعات خانوادگی برای شما اختلاف حاصل شده است و قصد دارید به بهترین نحو مشاوره دریافت نموده و اقدامات پرونده شما به خوبی و در نزدیکترین زمان ممکن صورت پذیرد، می توانید با وکلای متخصص ما در امور خانواده از قبیل وکالت در دعاوی؛ طلاق، نفقه، تمکین، فسخ نکاح، استرداد جهیزیه و … مشورت نمائید.

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk