HAQ GOSTAR

بررسی جرم ازدواج با نابالغ

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

2,014 نمایش
بررسی جرم ازدواج با نابالغ - unnamed 12
جرم ازدواج با نابالغ

جرم ازدواج با نابالغ

یکی از شرایط انعقاد عقد، رسیدن به اهلیت انعقاد قرارداد است و در مقررات ایران ، اصولاً افراد بالای ۱۸ سال دارای اهلیت انعقاد معامله می باشند، منتها از آنجا که قانون گذار همیشه تلاش داشته تا وضع قوانین به گونه ای صورت گیرد که با مقررات فقهی مغایرتی نداشته باشد، درمورد نکاح، سن بلوغ را معیار قرارداده اند و حتی نکاح صغیر را با در نظر گرفتن مصالح او و اجازه دادگاه صحیح دانسته اند که باعث انعقاد فعالین حقوق بشر گردیده است؛ چراکه نکاح، صرف نظر از بلوغ جسمانی، نیاز به بلوغ عاطفی و رشد شخصی داشته و شخص باید قابلیت جسمی و روحی جهت بر عهده گرفتن مسئولیت ازدواج را داشته باشد. جهت رعایت مصالح کودکان و جلوگیری از ازدواج های این چنینی که باعث آسیب های بسیاری بر کودک می شود، جرم ازدواج با نابالغ پیش بینی گردیده است. بر همین اساس وکیل مجرب و متخصص خانواده مؤسسه حق گستر، برای شما مخاطبین محترم به تشریح جرم ازدواج با نابالغ پرداخته است.

ارکان تشکیل دهنده جرم ازدواج با نابالغ

در بررسی این جرم به ذکر ارکان تشکیل دهنده ان خواهیم پرداخت و در سه رکن قانونی ، مادی و معنوی توضیح خواهیم داد.

الف- عنصر قانونی جرم ازدواج با نابالغ

در مقررات ایران، اولین بار در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نکاح دختر ، قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام و نکاح پسر تا قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام ممنوع شد و طبق همان ماده چنانچه مصلحت کودک اقتضا می کرد به پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه سن ازدواج برای دختر به ۱۳ سال تمام و برای پسر به ۱۵ سال تمام کاهش پیدا می کرد. ماده ۶۴۶  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات سال ۱۳۷۵ برای مردانی که بر خلاف ماده ۱۰۴۱ مبادرت به ازدواج می نمودند، شش ماه تا دوسال حبس تعزیری تعیین نمود که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ و ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده جایگزین آن گردید.

به استناد این ماده : «هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.»  مطابق تبصره ماده مذکور :«هر گاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.»

علاوه بر آن، چنانچه رابطه زناشویی با نابالغ منجر به آسیب دیدن زوجه نابالغ گردد، دیه افضاء بر عهده مرد خواهد می باشد. در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن حین رابطه جنسی چنانچه موجب پاره شدن بافت های حائل میان واژن و مقعد و یا بافت های میان واژن و مثانه گردد، تحت عنوان « افضاء » جرم انگاری شده است و مردی که حین رابطه جنسی، باعث این آسیب به زن گردد، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. در صورتی که زن، همسر او و بالغ باشد و افضاء به سبب وطی باشد، مهریه کامل و نفقه زوجه تا زمان مرگ یکی از آن ها به عهده زوج خواهد بود؛ هر چند زن خود را طلاق داده باشد و هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت یا نزدیکی باشد، دیه کامل زن نیز ثابت است. در مورد بالغ یا نابالغ مکره نیز دیه کامل زن ثابت است و مرد مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

ب- عنصر مادی جرم ازدواج با نابالغ

صرف ازدواج نابالغ حتی اگر منجر به وقوع صدمه جسمانی به کودک نگردد، نیز جرم است؛ بنابراین عنصر مادی این جرم، وقوع ازدواج با نابالغ است. اگر این ازدواج منجر به صدمه به نابالغ گردد نیز دیه آن قابل مطالبه خواهد بود. عنصر مادی جرم ممکن است به صورت فعل واقع می گردد و جرمی مستمر است.

ج- عنصر معنوی جرم ازدواج با نابالغ

عنصر معنوی جرم ازدواج با نابالغ، همان فعل مادی ازدواج است و جرمی مطلق بوده و نیاز به نتیجه خاصی ندارد و به همین دلیل نیز نیاز به سوء نیت خاص ندارد و صرف وجود سوء نیت عام کافی برای تحقق جرم می باشد.

مزایای اخذ وکیل متخصص دعاوی خانواده

اگر به هر نحو این جرم علیه شما یا خانواده شما محقق شده است به دلیل اثرات سوء مجازات این جرم برای متهم و همچنین نیاز به دفاعیات شایسته جهت حصول نتیجه مورد انتظار برای متهم یا شاکی، پیشنهاد می شود با اخذ وکیل مجرب و متخصص کیفری با آشنایی به مباحث و جرائم خانواده در شهر خود، بهترین نتیجه را برای پرونده حاصل نمائید. مؤسسه حقوقی حق گستر مفتخر است با دراختیار داشتن وکیل مجرب و متخصص خانواده در مشهد و سایر شهرستان ها با دادن مشاوره تخصصی تلفنی یا حضوری، و در نهایت با پذیرش پرونده و قبول وکالت، بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان آورده و شما با آرامش خاطر به زندگی روزمره خود بپردازید.

کلمات کلیدی: ازدواج با نابالغ – دیه – نکاح – مهریه – وکیل

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk