HAQ GOSTAR

موانع تمکین زن از شوهر

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

2,614 نمایش
موانع تمکین زن از شوهر - 44318823622222
زن در چه صورتی می تواند از شوهر تکمین ننماید

موانع تمکین زن از شوهر

در چه صورت زن می تواند از شوهر تمکین نکند؟

پیرو ابهامات و سؤالات پیش آمده برای زوجین محترم مبنی بر اینکه زن در چه شرایطی می تواند از شوهر خود تمکین نکند، وکیل متخصص حقوق خانواده مؤسسه ما، به شرح ذیل مطلبی را جهت آشنایی شما مخاطبین محترم نسبت به سؤال فوق الذکر قرار داده است:

به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علی حده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.»

با جاری شدن صیغه عقد نکاح دائم بین پسر و دختر و رسمیت یافتن ازدواج آنها هریک نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیف حقوقی می‌شوند که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب شده و مجازات‌هایی را به‌همراه دارد.  یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود می‌بایستی آن‌را رعایت کنند بحث تمکین است در موارد ذکر شده زیر، اگر زن حتی اگر زن از شوهر خود تمکین نکند باز هم مستحق دریافت نفقه خواهد بود و از این حیث ناشزه محسوب نخواهد شد.

۱-موانع مشروع برای تمکین

در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل مشترک را ترک نموده و به منزل دیگری برود.

بر همین اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی بیان می دارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.»

۲-حق سکونت زن و خودداری از تمکین

در صورتی که حق سکونت در زمان انعقاد عقد نکاح یا بعد از آن، به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که خود او شخصاً تعیین می نماید. اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد  و زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد. اگرچه باید توجه داشت در این فرض زن نمی توان اقدام به انتخاب منزلی نماید که به هیچ وجه با وضع درآمدی شوهر خود و یا شئونات خود مغایرت شدیدی داشته باشد.

 ۳-نداشتن منزل مستقل و مناسب

در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت و شئونات زن برای سکونت او تهیه ننماید، در این صورت زن می تواند  از ورود به خانه تهیه شده از سوی شوهر امتناع نماید، مانند آنکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اتاقی که در کاروانسرا است یا اتاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند.

۴-انجام تکالیف واجب

هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، اجازه بیرون رفتن از منزل، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد، زن می تواند از منزل مشترک خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و شوهر وی از این اقدام جلوگیری نموده و در نهایت زن از منزل برای انجام عبادت خارج شود.

 ۵-خروج برای درمان زن

هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا حتی خارج از کشور برود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و بررسی موردی پرونده شما مراجعین و موکلین محترم پیشنهاد می شود به صورت تلفنی یا حضوری با وکلای متخصص ما در امر خانواده که می توان آنها را جزو بهترین وکلای پرونده های خانواده از قبیل، وکیل متخصص تمکین، وکیل متخصص طلاق اعم از طلاق توافقی و یا طلاق به درخواست زوج یا زوجه، وکیل متخصص نفقه، وکیل متخصص استرداد جهیزیه، وکیل متخصص اثبات نسب، وکیل متخصص اثبات نکاح، وکیل متخصص فسخ نکاح، و سایر موارد و مباحث موجود در دادگاه خانواده دانست.

 • insert_comment تاکنون 3 دیدگاه ارسال شده است.
 • شما هم دیدگاه خود را ارسال نمایید.
 1. نمونه لایحه دفاعیه نفقه - حق‌گستر

  […] است این است که زوجه مکلف به تمک&#1740… و اگر در تمکین […]

 2. نمونه لایحه دفاعیه الزام به تمکین - حق‌گستر

  […] دفاعیه الزام به تمکین و نفقه را که به […]

 3. نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد - حق‌گستر

  […] زوجه اقدام به تمکین از زوج ننموده و […]

assignment_ind mail phone_in_talk