HAQ GOSTAR

نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

2,159 نمایش
نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد - tanzim
نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد

نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد

یکی از دادخواست هایی که ممکن است از سوی زوج در دادگاه خانواده مطرح گردد، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه می باشد که این امر عموماً بعد از اینکه زوجه اقدام به تمکین از زوج ننموده و به موجب حکم الزام به تمکین نیز ایشان به زندگی مشترک برنمی گردد، زوج می تواند با اخذ دستور قاضی اجرای احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه، اقدام به تقدیم دادخواست مبنی بر تجویز ازدواج مجدد از دادگاه نماید که وکیل متخصص دعاوی خانواده مؤسسه ما برای آشنایی و استفاده شما مخاطبین محترم نمونه دادخواست آن را به شرح ذیل درج نموده است:

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان …

با سلام و احترام

احتراماً توکیلاً به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:

موکل به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده محترم عقد نکاح دائم منعقد نموده است و نظر به عدم تمکین همسر ایشان از موکل که به موجب دادنامه قطعی شماره … صادره از شعبه … ایشان ملزم به تمکین از موکل گردیده لیکن علی رغم مراجعات مکرر موکل از طریق اجرای احکام مدنی، ایشان حاضر به تمکین از موکل نشده و حکم ناشزه بودن ایشان به موجب صورت جلسه پیوست دادخواست، صادر گردیده است و از آنجا که موکل نیاز به ازدواج جهت رفع نیازهای خود داشته و توانایی اداره زندگی دیگری را نیز از حیث تمکن و عدالت دارد، فلذا مستنداً به بند۳ از ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۱ و همچنین ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد موکل به دلیل ناشزه بودن همسر ایشان (خوانده محترم) مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

کلمات کلیدی: تجویز ازدواج مجدد – نکاح دائم – ناشزه – تمکین – نمونه دادخواست – وکیل

  • insert_comment اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.

assignment_ind mail phone_in_talk